Sóskút Ipari Park

Eladó területek

2563 - 304 264m2

A terület jellemzői

Elektromos energia

Az elektromos áram földkábeles hálózat kialakítása megtörtént. A telkekre való bekötést az új tulajdonosnak kell intéznie, a számára szükséges kapacitások figyelembevételével. A hálózat jelenleg 3 *25 A figyelembevételével valósult meg. Az Elmű Kft tulajdonába kerül az általa, a 3510/17.hrsz-ú telek sarkán kialakítandó trafóház , melynek elhelyezését szolgáló minimális telekrész külön hrsz-ot fog kapni, s az Elmű Kft tulajdonát fogja képezni. A bekötési díj várható összeg. 363.800 Ft+Áfa/ rendszerfelhasználó.

Ivóvíz hálózat

A vezetékes ivóvíz hálózat a telkeket határoló utcákban elérhető. A telkekre való bekötést a későbbi tulajdonosnak kell intéznie, a számára szükséges kapacitások figyelembevételéve, melynek várható költsége 500.000 Ft/ bekötés. Az illetékes ez ügyben az ÉTV Kft (2030, Érd)

Fűtés

Az Ipari Park egy részében a Tigáz ZRt érdekeltségű vezetékes gázszolgáltatás elérhető. (Kerox, Yamazaki Mazak cégek) E vezeték az eladásra kínált területekre bevezető 3514/1.hrsz-ú önkormányzati bekötőúttól kb 200 m távolságra van. Az Asi Hungary Zrt e vezetékes gáz bekötését nem tervezi. A mennyiben az eladásra kínált területek eladásra kerülnek, az új tulajdonosok saját költségen a vezetékes gázbekötést meg tudják valósítani.
Így jelenleg a fűtés az alábbiak szerint lehetségese: elektromos árammal, tartályos gázzal, hőszivattyúval.

Csatorna rendszer

Sóskúton 2015. decemberében adták át, a lakossági csatorna-hálózatot, valamint a település biológiai szennyvíztisztító telepét. E telepre egyelőre rákötés nem lehetséges. Az Ipari parkba betelepülő vállalkozások, saját költségen, tudják a rákötést a jövőben megvalósítani. A szennyvíztisztitó telep az eladásra kerülő telkektől kb 500 m-re van.

Telefon és internet

Az Ipari Park területén vezetékes telefonhálózat nincsen. A területen az ACE Telecom kínál szolgáltatásokat.

Úthálózat/vízelvezetés

Az eladásra kínált telkeket a 8107-es gyorsforgalmi útról lecsatlakozó 3514/1.hrsz-ú önkormányzati útról lehet megközelíteni. Ezen út szélesítése nincs az önkormányzat tervei között, azonban kettő sávos forgalomra alkalmas. Az eladásra kínált 3510.. hrsz-ú telkeket tartalmazó területnek külön belső úthálózat kerül kiépítésre, várhatóan 2019. tavaszán, a jelen tervek alapján 12 m-es szélességgel, mely tartalmazza, a vízelvezető rendszer, utak, s egyéb szükséges elemek kiépítését.

Ezen belső utak vonatkozásában várhatóan első ütemben egy úttükör fog készülni, kavics—sóder borítással. Az utak tervezése, kiépítése kamionforgalom figyelembevételével történik.

Az aszfaltozás egy későbbi ütemben , a telkek értékesítését követően fog megtörténni. A belső utak tulajdonosa 2019-10.évben a Sóskúti Önkormányzat lesz, mivel az Asi Hungary Zrt. ingyenesen át fogja adni részére. Jelenleg ezen utak a közforgalom elöl el nem zárt magánútként szerepelnek a tulajdoni lapokon. Az aszfaltozásba a Sóskúti Önkormányzat is bevonható, amennyiben testületi döntése ehhez hozzájárul. A keletkező csapadékvíz elvezetése, gyűjtése is része a belső utak kialakításának.